top of page

Documenten

Tijdens het eerste gesprek hebben wij een aantal documenten nodig om een eerste analyse te kunnen maken en je duidelijkheid te kunnen geven over de mogelijkheden.

  • Geldig identiteitsbewijs

  • Recente loonstrook

  • Pensioenoverzicht indien 37 jaar of ouder

  • Overzicht huidige hypotheek en/of leningen 

Om vervolgens het advies te kunnen maken en de hypotheek te kunnen aanvragen, hebben we meer documenten nodig. Deze vind je in de bijlage benodigde documenten. In deze bijlage zitten links naar bijvoorbeeld een werkgeversverklaring of een verbouwingsspecificatie. 

 

Documents 

During the first meeting, we will need several documents to conduct an initial analysis and provide you with clarity on the options available.

 

  • Valid identification

  • Recent pay slip

  • Pension overview if 37 years old or older

  • Overview of current mortgage and/or loans

 

To proceed with providing advice and applying for the mortgage, we will require more documents. These can be found in the attached document requirements. This document contains links to, for example, an employer's statement or a renovation specification.

bottom of page