top of page

Privacyverklaring

Finizi respecteert uw privacy en doet er alles aan om deze te beschermen. Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verwerken deze persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en vanaf 25 mei 2018 met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Verwerking van uw gegevens

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van:

  • Het afhandelen van contactverzoeken die via onze website worden gedaan.

  • Het adviseren en bemiddelen bij verzekeringen, hypotheken, spaarrekeningen, etc.

  • Het uitvoeren van marketingactiviteiten

  • Het voorkomen van fraude jegens financiële instellingen (denk aan witwassen of identiteitsfraude)

  • Het voldoen aan diverse wettelijke verplichtingen

 

Het gebruik van de website www.finizi.nl

Finizi heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw bezoek en het gebruik van de website te beveiligen en misbruik van uw gegevens te voorkomen. 

 

Contactformulier 

Als u het contactformulier op onze website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

 

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden slechts dan aan andere verzekeraars en geldverstrekkers verstrekt wanneer het uw uitdrukkelijke wens is om een overeenkomst inzake een financieel product af te sluiten. Dan worden slechts die gegevens aan deze derden verstrekt die strikt noodzakelijk zijn voor het afsluiten van het financiële product

 

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. We kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik maakt.

 

Uw rechten

U kunt ons laten weten dat er geen persoonsgegevens van u mogen worden verwerkt in het kader van marketingactiviteiten. We zullen er dan voor zorgen dat wij u niet meer benaderen voor andere diensten of producten dan die u al van of via ons heeft afgenomen. U kunt dit schriftelijk kenbaar maken aan:

Finizi

Van der Valk Business Center

Mauritslaan 49 

6129 EL Urmond

Kantoor 7.0.21

 

Ook heeft u het recht om te weten welke van uw persoonsgegevens wij hebben vastgelegd, bijvoorbeeld omdat u die wilt controleren, verbeteren, aanvullen of afschermen. Wanneer u meent dat bepaalde persoonsgegevens niet relevant voor ons zijn, kunt u ze zelfs laten verwijderen. U kunt dit doen door ons een schriftelijk verzoek te sturen, onder bijvoeging van een kopie van uw legitimatiebewijs, aan bovengenoemd postadres. Wij zullen dan binnen vier weken op uw verzoek reageren.

 

Wijziging van deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer u onze privacyverklaring regelmatig raadpleegt, bent u van deze wijzigingen op de hoogte.

 

Cookies

Op onze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internet pagina op uw PC, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Dit gebeurt direct als u onze website bezoekt.

Deze cookies worden gebruikt om onze website beter te laten functioneren en het gebruik van onze website te kunnen analyseren. Waar wij u op onze website om uw gegevens vragen, is dat om een vraag goed te kunnen beantwoorden, of omdat u zicht aanmeldt voor een specifieke dienst of service. Deze gegevens gebruiken wij alleen intern en worden niet gedeeld met derden. Het gaat om de volgende gegevens:

  • De browser die wordt gebruikt ( zoals internet Explorer, Chrome of Firefox);

  • Het tijdstip en de duur van uw bezoek;

  • Welke pagina’s bezocht zijn;

  • Foutmeldingen die bezoekers hebben gekregen.

Wij gebruiken geen tracking cookies. Tracking cookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

U kunt de op uw PC, tablet of mobiele telefoon geplaatste cookies handmatig verwijderen door binnen uw browserinstellingen uw browsergeschiedenis te wissen.

bottom of page