Huishoudens zijn meer kwijt aan vaste lasten


Huishoudens zijn gemiddeld meer dan de helft van hun inkomen kwijt aan vaste lasten. De afgelopen tien jaar was dat niet eerder zo'n groot deel. Dat zegt het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) in een nieuw onderzoek. 


,,Het is iedere maand behoorlijk plannen en dat zorgt voor veel financiële stress”, reageert Nibud-directeur Arjan Vliegenthart. Vooral de kosten voor wonen, energie en zorgverzekering zijn gestegen, zo blijkt uit de nieuwste berekeningen van de budgetvoorlichter.

Zo is iemand met een modaal inkomen en een huurhuis met gemiddelde huur ruim 55 procent van zijn netto-inkomen kwijt aan vaste lasten. Oftewel: zo iemand houdt gemiddeld 875 euro per maand over voor voeding, kleding, onderhoud en andere uitgaven. Mensen die op bijstandsniveau zitten, zijn ook iets meer dan de helft van hun inkomen kwijt aan vaste uitgaven. 

Voor een huishouden met een inkomen van anderhalf keer modaal en een gemiddelde hypotheek is dat ongeveer 45 procent. Tien jaar geleden was dat nog net iets minder dan 40 procent. Onder vaste lasten vallen bijvoorbeeld huur, hypotheek, gas, elektriciteit, water, lokale lasten, telefoon, televisie, internet, verzekeringen, onderwijs, kinderopvang en vervoer. Tien jaar geleden lagen de vaste lasten zo'n 5 procent lager dan nu.


Zorgwekkend

Idealiter is een huishouden niet meer dan de helft kwijt zijn aan vaste lasten. De hogere uitgavenpost is zorgwekkend, aldus het Nibud. Dit verklaart waarom zoveel huishoudens achterlopen met het betalen van de rekeningen van zorgverzekeraar, energiebedrijf en huur of hypotheek. Vorig jaar signaleerde het Nibud al dat het percentage huishoudens dat de huur of hypotheek niet altijd op tijd kan betalen fors is gestegen met 7 procent, van 12 procent in 2012 naar 19 procent in 2018. Voor die verdubbeling had het Nibud destijds geen verklaring

De onderzoekers hebben een belangrijk advies aan huishoudens: let op je uitgaven. ,,Hoe meer mensen kwijt zijn aan vaste lasten hoe minder er overblijft voor voeding en andere noodzakelijke uitgaven", aldus Nibud-directeur Vliegenthart.


bron: AD

0 keer bekeken

privacyverklaring 

Mauritslaan 49
6129 EL Urmond

Kantoor 7.0.21

info@finizi.nl

06-15968592

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon