top of page

Klachten

 

Wij besteden grote zorg aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Toch kan het zijn dat je niet tevreden bent. Mocht je niet tevreden zijn dan horen we dat uiteraard graag van je. Klachten over onze dienstverlening nemen wij zeer serieus. Wij hebben een klachtenprocedure opgesteld en zijn aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

Klachtenprocedure:

Als je een klacht hebt over een afhandeling of onze werkwijze in het algemeen of over gebrekkige informatie over de wijze van onze dienstverlening verzoeken wij je ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren.

Na ontvangst van je klacht nemen wij contact met je op.

  1. Je ontvangt altijd een ontvangstbevestiging van je klacht binnen een week.

  2. Ons streven is om binnen 3 weken na de ontvangstbevestiging een inhoudelijke

    reactie op de klacht te geven, zo mogelijk in de vorm van een definitief standpunt. Als dat definitieve standpunt niet kan worden gegeven zal wel worden aangegeven wat daaraan nog in de weg staat en op welke termijn en afhankelijk van welke omstandigheden een verdere berichtgeving zal volgen.

  3. In de inhoudelijke reactie op de klacht zal altijd verwezen worden naar de externe klachtregeling bij KiFiD waarin staat dat u binnen 3 maanden na een definitief standpunt uw klacht bij KiFiD kunt indienen.

Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kun je met je klacht terecht bij het onafhankelijk Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)

Postbus 93257,
2509 AG DEN HAAG

Telefoon: 0900-3552248
http://www.kifid.nl
Je kunt je desgewenst ook tot de burgerlijke rechter wenden.

bottom of page