top of page

Hypotheekvormen

Er zijn veel verschillende hypotheekvormen maar voor starters zijn er met behoud van hypotheekrenteaftrek maar twee hypotheekvormen. Annuïteiten en lineair. 

Annuïteitenhypotheek

In deze hypotheekvorm wordt er maandelijks een gelijkblijvend bedrag(de annuïteit)  aan hypotheeklasten in rekening gebracht. Alleen de samenstelling van de maandlast wijzigt. In het begin is het hoofdzakelijk betaling van rente en een klein bedrag aan aflossing. Door de aflossingen daalt de hoogte van de verschuldigde rente en wordt er maandelijks steeds meer afbetaald.

 

In de annuïteitenhypotheek blijven de bruto maandlasten gelijk. Doordat de rentelasten dalen worden de netto maandlasten steeds hoger. 

 

Sinds 1 januari 2013 zijn de annuïteitenhypotheek samen met de lineaire hypotheek de enige twee hypotheekvormen die recht geven op hypotheekrenteaftrek. Dit geldt alleen voor nieuw gesloten hypotheken.

 

In vergelijking met de lineaire hypotheek zijn de maandlasten in de annuïteitenhypotheek in de eerste jaren van de looptijd lager. Gerekend over de gehele looptijd wordt er in de annuïteitenhypotheek meer betaald aan hypotheekrente.

 

Per de einddatum van de rentevast periode kunnen de maandlasten wel stijgen of juist dalen. Uitgaande van een gelijkblijvende hoogte van de hypotheekrente, blijven de maandlasten gedurende de looptijd gelijk.

 

Voordelen van de annuïteitenhypotheek:

 • Er wordt maandelijks afbetaald op de hypotheekschuld

 • In vergelijking met de lineaire hypotheek zijn de maandlasten in het begin relatief laag

 • Bruto maandlasten blijven gelijk

Nadelen van de annuïteitenhypotheek:

 • Aflossing gaat in de eerste jaren langzaam

 • Het fiscaal voordeel neemt af

 • De eigenwoningreserve neemt door de aflossing toe​

Lineaire hypotheek

De lineaire hypotheek is één van de twee hypotheekvormen die gekozen kunnen worden voor een nieuw te sluiten hypotheek. Het is een eenvoudige hypotheekvorm. De maandelijkse aflossing kan berekend worden door de hypotheekschuld te delen door de looptijd in maanden. Gedurende de looptijd zakken de rentelasten door de dalende hypotheekschuld.

Voorbeeld: 
Hypotheek van €200.000 en een hypotheekrente van 3%. De hypotheek loopt 30 jaar. 

Hoe hoog is de maandlast de eerste maand (afgerond op hele euro's)?

 • Aflossing: €200.000 / 360 maanden = €555

 • Rente: €200.000 x 3% = €6.000 / 12 = €500 

 • Totale hypotheeklast in de eerste maand €1.055

De rentelasten dalen doordat er steeds minder hypotheekrente verschuldigd is. Hierdoor daalt het fiscaal voordeel ook. 

De bank zal een aanvullende overlijdensrisicoverzekering vaak verplicht stellen. 

Sinds 1 januari 2013 zijn er nog maar twee hypotheekvormen die recht geven op hypotheekrenteaftrek, namelijk de lineaire hypotheek en de annuïteitenhypotheek. Andere hypotheekvormen afgesloten vóór 2013 worden gerespecteerd. Het blijft dus mogelijk om de hypotheekrente in deze hypotheekvormen af te trekken van het inkomen. 

Voordelen van de lineaire hypotheek:

 • De hypotheekschuld daalt gedurende de looptijd

 • De maandlasten dalen

 • Zeer eenvoudige en overzichtelijke hypotheekvorm

Nadelen van de lineaire hypotheek:

 • Het fiscaal voordeel zakt

 • De eigenwoningreserve neemt door de aflossing toe

 • In het begin zijn de lasten hoger in vergelijking met de annuïteitenhypotheek​

Verschil annuïteienhypotheek en lineaire hypotheek
Vragen? Laat het ons weten!

Heb je een vraag of wil je een afspraak maken? Vul hieronder je gegevens in en wij nemen direct contact met je op.

Tel: 06-15968592

info@finizi.nl

Gelukt! bericht is verstuurd!

bottom of page